Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Dags att teckna anställningsavtal med styrelseledamöter?

Skatteverkets administrativa praxis rörande beskattning av styrelsearvoden ändras efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 278-17). Domen innebär i korthet att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst och inte redovisas som näringsverksamhet. I likhet med tidigare praxis (se RÅ 1993 ref. 55) kan undantag göras för tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag.

Den nya praxisen innebär vidare att styrelseledamöter regelmässigt ska betraktas som arbetstagare hos bolag vars styrelser de ingår i. Arbetsrättsligt medför detta att anställningsavtal ska tecknas och att de förpliktelser som följer av anställningsförhållandet gäller ledamot och bolag emellan, avseende exempelvis sociala avgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Eriksson