Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Tjänster

Våra tjänster

 

Våra tjänster


ARBETSRÄTT

Vi är en av Sveriges främsta specialistbyråer inom arbetsrätt. Med vår fleråriga erfarenhet inom arbetsrätt anlitas vi av svenska och internationella bolag med behov av kvalificerad specialistrådgivning inom arbetsrätt. Vi kan biträda er när det uppkommer arbetsrättsliga frågor vid förvärv, men även vid granskning och upprättande av arbetsrättsliga dokument och avtal, till exempel anställningsavtal, konkurrensklausuler, jämställdhetsplan och bonusavtal.

Vi biträder även Er vid arbetsrättsliga tvister i domstol, skiljedomstol eller vid facklig förhandling som till exempel neddragning eller uppsägning.

Byrån är även behjälplig inom andra frågor inom arbetsrätt avseende rehabilitering, illojallitet, diskriminering och styrelseansvarsfrågor.  ARBETSMILJÖRÄTT

  Behöver ni expertkompetens inom området arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar?

  Attoff Law är en av de främsta inom arbetsmiljörätt. Vi har lång erfarenhet av att agera rådgivare till och ombud för arbetsgivare i frågor om arbetsmiljö och det ansvar och förpliktelser som följer av lag och föreskrifter.
  Vi hjälper er gärna bland annat med:

  • utbildning för ledning och medarbetare inom ämnet,
  • råd inför samt dokumentation vid delegering av arbetsmiljöuppgifter,
  • oberoende utredningar vid tillbud/olyckor vid arbetsplatsen,
  • biträde vid arbetsmiljöbrott samt övriga arbetsmiljörelaterade tvister,
  • arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner, instruktioner, rutiner etc. enligt lag och önskemål.


  FÖRSÄKRINGAR OCH PENSION

  Vi kan tillhandahålla rådgivning som rör anställdas försäkring och pension.

  Vi kan erbjuda er rådgivning vid ärenden som rör till exempel arbetsskador, individuella pensionsavtal eller andra frågor som rör försäkringsrelaterade ärenden. Byrån kan även genom sina samarbetspartners erbjuda rådgivning inom pensionsrättsområdet.

  Byrån biträder även parter vid pensions- och försäkringstvister samt därtill hörande skadeståndsärenden.