Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Nu kan det bli lättare och billigare att säga upp anställda

Höstens riksdagsval markerade starten på en turbulent period i svensk politik, där en långdragen regeringsbildningsprocess resulterade i det s.k. januariavtalet. En av de mest kontroversiella delarna av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innebär att den svenska arbetsrätten ska ses över. Regeringen har under våren tillsatt en utredning för att göra just detta.

En särskild utredare ska föreslå en modernisering av arbetsrätten. I uppdraget ingår fyra delar:

1.      tydligt utökande av undantagen från turordningsreglerna i anställningsskyddslagen,

2.      stärkt ansvar för arbetsgivare avseende kompetensutveckling och omställningsförmåga,

3.      lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och

4.      bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet men också vilka konsekvenser förslagen kan få på anställningstryggheten. Utgångspunkt för utredningen är den svenska modellen och balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas.

Frågan om anställningsskydd är kontroversiell och det var därför väntat att direktivet skulle väcka starka reaktioner. Historiskt finns ett utbrett motstånd till arbetsgivarvänliga ändringar i anställningsskyddslagen, inte minst inom arbetarrörelsen och Socialdemokraterna själva. Huruvida vi nu står inför ett i grunden försvagat anställningsskydd återstår dock att se.

Utredningen ska redovisas den 31 maj 2020.


En moderniserad arbetsrätt, dir. 2019:17

Pia