Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Kjell Eriksson remissförfattare i arbetsmiljöutredningar

Byråns externa konsult advokat Kjell Eriksson har utsetts till författare till Advokatsamfundets remissvar rörande utredningen Samlad kunskap stärkt handläggning (SOU 2017:25) samt Ett nationellt centrum för kunskap om och utvädering av arbetsmiljö (SOU 2017:28). 

Utredningen Samlad kunskap stärkt handläggning har haft i uppdrag att se över försäkringen vid arbetsskada. Ett nationellt centrum för kunskap om och utvädering av arbetsmiljö syftar till att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.

Sofia Eriksson