Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Hamnarbetarkonflikten och strejkrättens framtid

Hamnarbetarkonflikten i Göteborgs hamn har varit omdebatterad de senaste åren. Bakgrunden är kortfattat att Hamnarbetarförbundet velat ingå kollektivavtal med arbetsgivaren APM Terminals, i en verksamhet där kollektivavtal redan finns med Transportarbetarförbundet. Turerna i konflikten är många och parterna har vidtagit åtgärder i form av strejk och blockad (Hamnarbetarförbundet) respektive lockout (APM).

Många anser att konflikten visar på brister i den svenska modellen.

I juni 2017 tillsattes den så kallade stridsåtgärdsutredningen, som presenterades den 8 juni 2018. Den föreslog att stridsåtgärder i så kallade rättstvister ska vara olovliga och att kollektivavtal som huvudregel ska ges en så kallad utsträckt fredspliktsverkan. Det skulle innebära att stridsåtgärder endast får vidtas i syfte att träffa kollektivavtal, men inte mot en arbetsgivarpart som redan har kollektivavtal.

Utredningen förekoms dock av arbetsmarknadens parter, som i början av juni meddelade ett gemensamt förslag. Parterna är överens om att konflikter som den i Göteborgs hamn inte ska tillåtas. Stridsåtgärder med annat syfte än att uppnå kollektivavtal ska inte vara tillåtna heller enligt deras förslag.

Stridsåtgärdsutredningen går alltså ett steg längre än arbetsmarknadsparterna, genom att också föreslå den utsträckta fredspliktsverkan. Ska man tro arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lär regeringen dock gå på parternas linje. Hon meddelade nämligen på en pressträff den 5 juni 2018 att parternas förslag bör gå före andra.

Någorlunda klart står i vilket fall att den svenska strejkrätt nu kommer att begränsas.

Pia