Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Lika lön för lika arbete inom EU

EU:s så kallade utstationeringsdirektiv är ändrat så att både inhemska och utländska arbetstagare som utför samma arbete ska kunna kräva lika lön. En särskild utredare ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller utökat skydd för uthyrda och långvarigt utstationerade arbetstagare, tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor och samarbete mellan myndigheter.

Målsättningen för utredaren ska vara att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare, samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

(Dir 2018:66 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet)

Emmy Eriksson