Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Ny lag om företagshemligheter

Den nya lagen trädde ikraft den 1 juli 2018 och innebär bl.a. att fler former av angrepp på företagshemligheter är otillåtna och kan förbjudas, att straffskalan för företagsspioneri skärpts samt att den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall. I lagen klargörs dessutom att erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare fått vid normal yrkesutövning och att information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande inte utgör företagshemligheter.

 

­­_______________________

Lag (2018:558) om företagshemligheter

Pia