Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Cykelolycka på vägen hem var inte arbetsskada

En skolrektor tog cykeln hem under lunchrasten för att möta upp sin dotter men cyklade omkull och skadade sig, varför hon senare ansökte om livränta. Försäkringskassan avslog ansökan med hänvisning till att det inte var fråga om en arbetsskada. Saken prövades i förvaltningsrätten som gick på Försäkringskassans linje och avslog hennes överklagande. Kvinnan fick dock rätt i kammarrätten, varpå Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Olycksfall under färd till eller från arbetet, s.k. färdolycksfall, kan räknas som olycksfall i arbetet. Det finns dock ett krav på orsakssamband, dvs. att färden ska ha varit föranledd av och stått i nära samband med arbetet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med färden måste beaktas. Eftersom rektorns färd på cykeln sammanhängde med hennes privata förhållanden och inte hennes arbete, betraktades det inte som en arbetsskada. Försäkringskassans beslut stod därmed fast.


 

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 december 2018 i mål nr 201-17

Pia