Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Ny ILO-konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor ILO (International Labour Organisation) verkar bl.a. för att främja goda arbetsvillkor. Det är ett trepartsorgan som leds gemensamt av regeringar, arbetsgivare och fackföreningar.

Under ILO:s årliga konferens i juni antogs ett regelverk man arbetat med sedan 2015 och som fick en skjuts under MeToo-hösten 2017; konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet.

Regelverket framhåller könsbaserat våld och trakasserier. Det träffar bl.a. våld i hemmet som påverkar arbetslivet samt pendling till och från jobbet. Även situationer då det är tredje part, exempelvis kunder, som utsätter anställda ska omfattas.

Medan svenska arbetstagarsidan varit mycket positiv till konventionen är arbetsgivarna tveksamma. Svenskt Näringsliv menar att den är för detaljerad, men också att vissa bestämmelser faller utanför arbetsgivarens kontroll. De pekar på oklarheter kring vad konventionen skulle innebära för svenska arbetsgivare. Även regeringen har dock välkomnat konventionen.

För att konventionen ska bli bindande för Sverige krävs att den svenska lagstiftaren väljer att ratificera den. Det åligger därefter Sverige att inkorporera regelverket genom lagar och annan reglering.

Hur den svenska regleringen skulle se ut återstår att se, men vi bevakar självklart saken.

_________________________

Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work (No. 190)

Pia