Advokatfirman Attofflaw AB
Den lilla byrån med det stora engagemanget
iStock_000045200712Large.jpg

Nyheter

Senaste nytt från Attoff Law

Nytt inom arbetsmiljö

På området arbetsmiljö har det hänt en hel del under våren.

Till de viktigare händelserna hör en utdömd företagsbot om 25 000 kr för ett bemanningsföretag (se riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, ärende AM-18605-18). Fallet handlade om en anställd som hotades på ett sätt som gav henne anledning att frukta för sitt liv och sin säkerhet. Tillbudet rapporterades inte in till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Det dröjde istället fem månader, vilket var oaktsamt.

Bolag har också fått böter vid betydligt kortare dröjsmål. Då svårare personskada inrapporterades efter en dryg månad utdömdes bot om 20 000 kr (se ärende AM-8683-18) och två veckor efter en allvarlig arbetsplatsolycka var också för lång tid (se ärende AM-21605-18). I det senare fallet blev det företagsbot om 25 000 kr.

Andra viktiga nyheter rör bland annat sanktionsavgifter på grund av saknade eller bristfälliga trucktillstånd. Det har också utdömts viten för brister i sjukhusverksamhet, där både lokaler och läkares stressnivåer krävt åtgärder.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Pia